Продажби

Апартаменти
.Севера съвпада с кадастралната карта и сочи на горе спрямо чертежа на апартаментите.
Гаражи
Подземни гаражи - 380 евро на кв.м. с ДДС
Цена:
380,00 евро с ДДС
Начин на плащане

При плащане със собствени средства: 1000 евро капаро; останалата сума до 30 календарни дни при изповядване на сделката.
 
При покупка на апартамент задължително се закупува гараж или надземно парко място, съгл. ЗУЗСО, ДВ, бр.98/28.11.2014г, чл.18(2).